ஆவிக்குரிய மாநாடு

General Convention

ஊட்டி 2024

01. நமது பரலோக தந்தை – சகோ.ஆபேல் (பெங்களூரு)
Episode play icon
01. நமது பரலோக தந்தை – சகோ.ஆபேல் (பெங்களூரு)
Episode play icon
02. கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் ஊழியம் – சகோ.ஜோஷுவா (கோவை)
Episode play icon
03. சிம்போசியம் | தீத்து – சகோ.பிரான்சிஸ் சேவியர் (அம்பத்தூர்)
Episode play icon
04. சிம்போசியம் | தீமோத்தேயு – சகோ.டேவிட் (திருத்துறைப்பூண்டி)
Episode play icon
05. சிம்போசியம் | எப்பாபிரோதீத்து – சகோ. அபிலாஷ் (சேலம்)
Episode play icon
06. இஸ்ரயேலின் தேசிய பலிகள் – சகோ.ஜான் பேக்கர் (USA)
Episode play icon
07. தன் வஸ்திரங்களை காத்துக்கொள்ளுகிறவன் பாக்கியவான் – சகோ.ஜான் சுந்தர் (திண்டுக்கல்)
Episode play icon
08. தேவனுடைய இராஜ்ஜியம் எத்தன்மையுடையது – சகோ.ஸ்டீபன் (ஆற்காடு)
Episode play icon
09. பிதாவாகிய தேவனுடைய கண்ணின் மணி – சகோ.ஜானி (மேட்டுப்பாளையம்)
Episode play icon
10. தொடர்புகள் மற்றும் தகவல்களின் மூலாதாரம் – சகோ.ரிக் கன்னிங்ஹம் (USA)