ஆவிக்குரிய செய்திகள்

Spiritual Lessons
001. மகிமையின் சரீரம் – சகோ. சிவா – கோத்தகிரி
Episode play icon
001. மகிமையின் சரீரம் – சகோ. சிவா – கோத்தகிரி
Episode play icon
002. சாத்தானுடைய நான்கு கருவிகள் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
003. பனிரெண்டு சீஷர்கள் – சகோ. ஆபேல் – பெங்களூர்
Episode play icon
004. ஆபிரகாம் – சகோ. ஆபேல் – பெங்களூர்
Episode play icon
005. தானியேல் – சகோ. ஆபேல் – பெங்களூர்
Episode play icon
006. தாவீதின் வாழ்க்கை – சகோ. ஆபேல் – பெங்களூர்
Episode play icon
007. அறியாமலிருக்கிறீர்களா – சகோ. குருசினோ – பெங்களூர்
Episode play icon
008. சபையின் பூலோக எதிர்பார்ப்பு – சகோ. பாஸ்கர் – ஈரோடு
Episode play icon
009. எசேக்கியாவின் ஜெபம் – சகோ. ஜோஷ்வா – கோவை
Episode play icon
010. சுயத்தை ஜெயங்கொள்ளுதல் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
012. கிறிஸ்துவின் குணம் – சகோ. ஆபேல் – பெங்களூர்
Episode play icon
013. விழுந்துபோன தூதர்களின் நியாயத்தீர்ப்பு – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
014. மனிதர்களுடைய நியாயத்தீர்ப்பு – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
015. நன்மை மற்றும் தீமை பற்றி அறிந்துகொள்ளுதல் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
016. கிறிஸ்துவின் இலக்கு – சகோ. டேனியல் – பெங்களூர்
Episode play icon
017. கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு புதியசிருஷ்டி – சகோ. ஜெபசீலன் -ஈரோடு
Episode play icon
018. நோவா, தானியேல், யோபு – சகோ. ஆபேல் – பெங்களூர்
Episode play icon
019. சங்கீதம் 68 – சகோ. குருசினோ – பெங்களூர்
Episode play icon
020. மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
021. மேய்ப்பன் – சகோ. ஜோஷ்வா – கோவை
Episode play icon
022. கிறிஸ்துவின் சாயல் – சகோ. அமலநாதன் – சேலம்
Episode play icon
024. தேவனுடைய குமாரர்கள் – சகோ. ஜோஷ்வா – கோவை
Episode play icon
025. தசமபாகம் – சகோ. சந்திரசேகர் – சேலம்
Episode play icon
026. வானவில்லும், உடன்படிக்கையும் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
027. கிரீடம் – சகோ. குருசினோ – பெங்களூர்
Episode play icon
028. 1 யோவான் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
029. தேவனுடைய வார்த்தையை யார் காத்துக்கொள்வார்கள் – சகோ. செல்வராஜ் – வெல்லூர்
Episode play icon
030. எண் 7 ன் முக்கியத்துவம் – சகோ. ரவிக்குமார் – ஊட்டி
Episode play icon
031. நீதிமொழிகள் – சகோ. வேளாங்கன்னி – திண்டு
Episode play icon
032. உள்ளத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர் – சகோ. பீட்டர் – பெங்களூர்
Episode play icon
033.அந்திக்கிறிஸ்துவின் வளர்ச்சி – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
034. சிங்ககெபியில் தானியேல் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
035. தரிசனம் பேசுகின்றது – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
036. தேவையானது ஒன்றே – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
037. பெரிய மேய்ப்பர் – சங்கீதம் 23 – சகோ. ஜோஷ்வா – கோவை
Episode play icon
038. வேதத்தின் தகவல் – சகோ. பீட்டர் – பெங்களூர்
Episode play icon
039. இரண்டு விதமான பலிகள் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
040. விசுவாச வீரர்கள்- தாவீது – சகோ. ஆபேல் – பெங்களூர்
Episode play icon
042. எரேமியா 18 ஆம் அதிகாரம் – சகோ. ஆபேல் – பெங்களூர்
Episode play icon
043. மத்தேயு 25 ஆம் அதிகாரம் – சகோ. ஜானி – மேட்டுப்பாளையம்
Episode play icon
044. நசரேய விரதம் – சகோ. சந்திரசேகர் – சேலம்
Episode play icon
045. ஆவியின் கனிகள் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
046. அறியாமையுள்ள காலங்கள் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
047. வெளிப்படுத்தல் 7 ஆம் அதிகாரம் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
048. சாலொமோனின் சிங்காசனம் – சகோ. ஜோஷி – கோவை
Episode play icon
049. பாத அங்கங்களின் பொறுப்புகள் – சாமுயேல் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
050. தேவனுடைய சித்தம் செய்தல் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
051. அழியாமை சுபாவம் – சகோ. வேளாங்கன்னி – திண்டு
Episode play icon
052. விசுவாசம் பற்றின முக்கிய கருத்து – சகோ. கோபிநாத் -ஈரோடு
Episode play icon
053. குயவனும் களிமண்ணும் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
054. நீங்கள் நிருபங்கள் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
055. தனித்தனியே அவயவங்கள் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
056. கழுதைக் குட்டியும், கோளிகைக் கழுதைக் குட்டியும் – சகோ. பால் திலீப் – ஈரோடு
Episode play icon
057. எகிப்தின் வாதைகள் – சகோ. பாஸ்கர் – ஈரோடு
Episode play icon
058. யூதாவின் நியாயத்தீர்ப்பு – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
059. தூதர்கள் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
060. கேள்வி பதில் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
061. யோபுவின் புத்தகம் – சகோ. ஜானி -மேட்டுப்பாளையம்
Episode play icon
062. தாவீதை நினைத்திரு – சகோ. அன்பழகன் – கோவை
Episode play icon
063. எதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் – சகோ. கண்ணன் – சேலம்
Episode play icon
064. கடைசி நாளுக்கு ஆயத்தமாகுதல் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
065. யோர்தானை கடந்து செல்லுதல் – சகோ. அருண்; – திண்டுக்கல்
Episode play icon
066. நீங்கள் விருத்தியடையுங்கள் (அ) பெருகுங்கள் – சகோ. அருண்; – திண்டுக்கல்
Episode play icon
067. தேவனுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் – தாவீது – சகோ. கண்ணன் – சேலம்
Episode play icon
068. செவிலியர்கள் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
069. எஸ்தர் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
070. நெகேமியா 1 மற்றும் 2 ஆம் அதிகாரம் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
071. சமாதானமாயிருங்கள் – சகோ. ஜான் சுந்தர் -திண்டுக்;கல்
Episode play icon
072. தாவீதுக்கு எதிரான அப்சலோமின் செயல்கள் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
073. தேவனுக்குப் பிரியமாக நடந்துகொள்வது எப்படி – சகோ. சுரேஷ்பாபு – ஈரோடு
Episode play icon
074. தாவீதின் ஜெபம் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
075. உதவிகள் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
076. இரண்டு மரங்கள் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
077. துணிக்கைகள் – சகோ. கண்ணன் – சேலம்
Episode play icon
078. பெத்லகேமின் நட்சத்திரம் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
079. தேவனுடைய கட்டளைகளில் உள்ள கொள்கைகள் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
080. பாபிலோனிய சால்வை – சகோ. ரமேஷ் – சேலம்
Episode play icon
081. மூன்று சாஸ்திரிகளின் அன்பளிப்புகள் – சகோ. ஜோஷ்வா – கோவை
Episode play icon
082. கர்த்தரை நோக்கிப் பார்த்தல் – சகோ. வேளாங்கன்னி – திண்டு
Episode play icon
083. யோனா – சகோ. குருசினோ – பெங்களூர்
Episode play icon
084. குத்துவிளக்கு – சகோ. ஜெப பிரகாஷ் – ஈரோடு
Episode play icon
085. மீதியானியர்கள் – சகோ. கண்ணன் – சேலம்
Episode play icon
086. எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவே – சகோ. சந்திரசேகர் – சேலம்
Episode play icon
087. கிறிஸ்துவின் குழந்தைப்பருவம் – சகோ. கண்ணன் – சேலம்
Episode play icon
088. அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வாழ்க்கைக்கான சூத்திரம் – சகோ. எர்னி குவின்சிலி
Episode play icon
089. கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தின் சமநிலை – சகோ. விக்டர் – சேலம்
Episode play icon
090. தேவனுடைய கிருபை – சகோ. சுரேஷ்பாபு – ஈரோடு
Episode play icon
091. எண்ணாகமம் 13 ஆம் அதிகாரம் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
092. தானியேல் பத்தாம் அதிகாரம் – சகோ. ரமேஷ் – சேலம்
Episode play icon
093. தானியேல் – சகோ. ஜானி -மேட்டுப்பாளையம்
Episode play icon
094. அன்னாள் மற்றும் சாமுயேல் – சகோ. கண்ணன் – சேலம்
Episode play icon
095. கிறிஸ்து உங்களுக்குள் – சகோ. ராஜேந்திரன் -கோத்தகிரி
Episode play icon
096. சோதனையில் நின்றுகொண்டிருத்தல் – சகோ. விக்டர் – சேலம்
Episode play icon
097. வஞ்சக வழி – சகோ. ஜோஷ்வா – கோவை
Episode play icon
098. கர்ப்பத்தின் கனி – சகோ. சந்திரன் – கோத்தகிரி
Episode play icon
099. ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் – சகோ. வேளாங்கன்னி – திண்டு
Episode play icon
100. கூடார பண்டிகை – சகோ. வேளாங்கன்னி – திண்டு
Episode play icon
101.சிவப்பு கிடாரி – சகோ. சந்திரசேகர் – சேலம்
Episode play icon
102. ஷெப்னா, எலியாக்கீம் – சகோ. குருசினோ – பெங்களூர்
Episode play icon
103. வழிநடத்துபவர்களின் தகுதி – நெகேமியா – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
104. பிரமிடு – கிரேன்ட் கேலரி – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
105. இலக்கை நோக்கித் தொடருதல் – சகோ. ஜோஷ்வா – கோவை
Episode play icon
106. நெகேமியாவிடமிருந்து பாடங்கள் – சகோ. சந்திரசேகர் – சேலம்
Episode play icon
107. நியாயப்பிரமாணமும், நித்திய ஜீவனும் – சகோ. கண்ணன் – சேலம்
Episode play icon
108. எக்ளீசியாவை திடமுள்ளதாக வைத்தல் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
109. பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம், முத்திரை, சாட்சி – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
110. கூட்டிச்சேர்த்தல் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
111. பிகமோத் – சகோ. குருசினோ – பெங்களூர்
Episode play icon
112. ஆசீர்வாதம் – சகோ. சந்திரன் – கோத்தகிரி
Episode play icon
113. கீழ்ப்படிதல் – சகோ. கண்ணன் – சேலம்
Episode play icon
114. எரேமியாவின் மனச்சோர்வு – சகோ. அருண் – திண்டுக்கல்
Episode play icon
115. கழுதை – சகோ. சுரேஷ்பாபு – ஈரோடு
Episode play icon
116. நியாயாதிபதிகள் 9 ஆம் அதிகாரம் – சகோ. பாஸ்கர் – ஈரோடு
Episode play icon
117. குயவனும் களிமண்ணும் – சகோ. சந்திரன் – கோத்தகிரி
Episode play icon
118. சாத்தானிடமிருந்து பாடங்கள் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
119. சேபா நாட்டு ராஜஸ்திரீ – சகோ. வேளாங்கன்னி – திண்டு
Episode play icon
120. உப்பிடப்படுதல் – சகோ. செபாஸ்டியன் – திண்டு
Episode play icon
121. தூய்மையாக்கப்பட்ட தேவாலயம் – சகோ. முத்து – திண்டுக்கல்
Episode play icon
122. எருசலேம் தேவாலயம் – சகோ. முத்து – திண்டுக்கல்
Episode play icon
123. எதைத் தேடுகிறீர்கள் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
124. ஆவியின் சாட்சி – சகோ. ராஜ்குமார் – திண்டுக்கல்
Episode play icon
125. தேவனுடைய சிங்காசனம் – சகோ. டேவிட் – பெங்களூர்
Episode play icon
126. மூன்று அடையாளங்கள் – சகோ. ஜோஷ்வா – கோவை
Episode play icon
127. லூக்கா – சகோ. அருண் – திண்டுக்கல்
Episode play icon
128. குதிரை – சகோ. ராஜேந்திரன் -கோத்தகிரி
Episode play icon
129. இயேசுகிறிஸ்துவின் மலைப்பிரசங்கம் – சகோ. வின்சென்ட் –
Episode play icon
130. தாவீதை நினைத்தருளும் – சகோ. அன்பழகன் – கோவை
Episode play icon
131. மன்னிக்கப்படாத பாவம் – சகோ. ஜோஷ்வா – கோவை
Episode play icon
132. பிரமாணங்களைக் கைக்கொள்வதில் உள்ள சோதனை – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
133. நீக்கப்பட்ட ராஜ்யபாரம் – சகோ. முத்து – திண்டுக்கல்
Episode play icon
134. கொடிய காலங்கள் – சகோ. விக்டர் – சேலம்
Episode play icon
135. பலியைப் பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதல் உத்தமம் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
136. யோசேப்பு – நிழலும் பொருளும் – சகோ. சதீஷ் – கோவை
Episode play icon
137. பற்றியெறிகிற அக்கினி ஜுவாலை – சகோ. கண்ணன் – சேலம்
Episode play icon
138. ரூத் – சகோ. பாஸ்கர் – ஈரோடு
Episode play icon
139. எஜமானை நேசித்தல் – யாத்திராகமம் – சகோ. ஜான் சுந்தர் திண்டுக்;கல்
Episode play icon
140. கிறிஸ்துவின் சாயலில் திருப்தியடைதல் – சகோ. ஜான் – கோத்தகிரி
Episode play icon
141. எஸ்தர் – சகோ. ஜோஷ்வா – கோவை
Episode play icon
142. பிலிப்பியர் – சகோ. பாலி – பெங்களூர்
Episode play icon
143. அறுப்பு உலகத்தின் முடிவு – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
144. மிகவும் அருமையான நிழல் – சகோ. குருசினோ – பெங்களூர்
Episode play icon
145. ஏமாற்றமடைந்த தீர்க்கதரிசி தேர்ந்தெடுத்த சரியான பாதை – சகோ. ஜோஷ்வா – கோவை
Episode play icon
146. மணவாட்டி – சகோ. அமலநாதன் – சேலம்
Episode play icon
147. கிறிஸ்துவின் சமாதானம் – சகோ. பாலி – பெங்களூர்
Episode play icon
148. கிறிஸ்து இயேசுவை அறிந்திருக்கிறீர்களா – சகோ. ரவிக்குமார் – ஊட்டி
Episode play icon
149. அப்.பேதுருவின் வாழ்க்கையிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது – சகோ. சந்திரசேகர் – சேலம்
Episode play icon
150. நியாயப்பிரமாண கற்பலகை – சகோ. ஜான் சுந்தர் -திண்டுக்;கல்
Episode play icon
151. மேய்ப்பனும் மந்தையும் – சகோ. சந்திரசேகர் – சேலம்
Episode play icon
152. இயேசு கிறிஸ்துவின் தன்மை – சகோ. டேனியல் அன்பு -கேஜிஎப்
Episode play icon
153. விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டம் – சகோ. டேனியல் – பெங்களூர்
Episode play icon
154. தேவனோடு நடப்பது – சகோ. ஜான் சுந்தர் -திண்டுக்;கல்
Episode play icon
155. வனாந்தரத்தின் கன்மலைகள் – சகோ. முத்து – திண்டுக்கல்
Episode play icon
156. புலம்பல் – சகோ. அருண் – திண்டுக்கல்
Episode play icon
157. தெய்வீக குடும்பத்தின் ஒருமைப்பாடு – சகோ. முத்துக்குமார் – விழுப்புரம்
Episode play icon
158. இரண்டு போஷிப்புகள் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
159. பிகமோத் மற்றும் லிவியதான் – சகோ. குருசினோ – பெங்களூர்
Episode play icon
160. நடந்துகொண்டிருக்கும் இரட்சிப்பு – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
161. ஜெபம் – சகோ. கண்ணன் – சேலம்
Episode play icon
162. எலியா மற்றும் பாகால் தீர்க்கதரிசி – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
163. பயத்தின் ஆவி – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
164. பழைய சர்ப்பம் – சகோ. சந்திரசேகர் – சேலம்
Episode play icon
165. எசேக்கியேல் – சகோ. ஆபேல் – பெங்களூர்
Episode play icon
166. விசேஷித்த பரிசு – சகோ. ஜான் – கோத்தகிரி
Episode play icon
167. தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் முற்பிதாக்களின் பங்கு – சகோ. அன்பழகன் – கோவை
Episode play icon
168. அற்புதமான ஒரு அடையாளம் – சகோ. அன்பழகன் – கோவை
Episode play icon
169. குற்ற உணர்வும் மனசாட்சியின் குரலும் – சகோ. அன்பழகன் – கோவை
Episode play icon
170. கிறிஸ்;தவர்களின் சரியான அன்றாட ஜீவியம் – சகோ. அன்பழகன் – கோவை
Episode play icon
171. ஆசரிப்புக்கூடாரமும் தெய்வீக திட்டமும் – சகோ. அன்பழகன் – கோவை
Episode play icon
172. குழந்தையாகிய சாமுயேல் – சகோ. அன்பழகன் – கோவை
Episode play icon
173. ஏழு ஆவிகள் – சகோ. சந்திரன் – கோத்தகிரி
Episode play icon
174. தேவனுடைய பட்சத்தில் யார் – சகோ. விநோத் – ஈரோடு
Episode play icon
175. கிறிஸ்துவின் அற்புதம் – 153 மீன்கள் – சகோ. ஜோஷி – கோவை
Episode play icon
176. சிநேகிதனே – சகோ. குருசினோ – பெங்களூர்
Episode play icon
177. தாவீதின் அபிஷேகம் – சகோ. அன்பழகன் – கோவை
Episode play icon
178. மன அழுத்தம் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
179. எசேக்கியாவின் ஜெபம் – சகோ. விக்டர் – ஈரோடு
Episode play icon
180. கிறிஸ்தவன் என்பதனுடைய பொருளும், அவனுடைய மதிப்பீடுகளும் – சகோ. சுரேஷ்பாபு – ஈரோடு
Episode play icon
181. எண்ணெயும் தண்ணீரும் – சகோ. ஜான் சுந்தர் -திண்டுக்;கல்
Episode play icon
182. சங்கீதம் 23 – சகோ. விக்டர் – ஈரோடு
Episode play icon
183. ஆசாரியத்துவத்துக்கான அழைப்பு – சகோ. முத்து – திண்டுக்கல்
Episode play icon
184. கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் இருப்பதே அந்த இரகசியம் – சகோ. சந்திரசேகர் – சேலம்
Episode play icon
185. தேவ சமாதானம் – சகோ. குருசினோ – பெங்களூர்
Episode play icon
186. மோசே- நிழல் – சகோ. சந்திரசேகர் – சேலம்
Episode play icon
187. வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்துகொள்ளுங்கள் – சகோ. முத்துக்குமார் – விழுப்புரம்
Episode play icon
188. சாலொமோனின் ஆலயம் – சகோ. செல்லையா – கோத்தகிரி
Episode play icon
189. எலியா மற்றும் எலிசா – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
190. மரணபரியந்தம் உண்மையாயிரு – சகோ. முத்துக்குமார் – விழுப்புரம்
Episode play icon
191. தேவனின் தெரிந்தெடுத்தல் – சகோ. முத்துக்குமார் – விழுப்புரம்
Episode play icon
192. தேவனுடைய ஏழு கண்கள் – சகோ. ராஜ்குமார் – திண்டுக்கல்
Episode play icon
193. தேவனுடைய ஆவி – சகோ. தங்கவேல் – ஈரோடு
Episode play icon
194. யெகூ – சகோ. பாஸ்கர் – ஈரோடு
Episode play icon
195. அப்.பவுலின் வாழ்க்கை – சகோ. விக்டர் – சேலம்
Episode play icon
196. மலை ஆடுகள் – சகோ. ராஜ்குமார் – திண்டுக்கல்
Episode play icon
197. நீங்கள் தேவர்கள் – சகோ. ராஜ்குமார் – திண்டுக்கல்
Episode play icon
198. வயல்வெளியின் வாசனை – சகோ. ராஜ்குமார் – திண்டுக்கல்
Episode play icon
199. மரங்கள் – நியாயாதிபதிகள் 9 ஆம் அதிகாரம் – சகோ. பாஸ்கர் – ஈரோடு
Episode play icon
200. உன் நோய்களையெல்லாம் குணமாக்குவார் – சகோ. சந்திரசேகர் – சேலம்
Episode play icon
201. ஆவிக்குரிய வியாதி – சகோ. குருசினோ – பெங்களூர்
Episode play icon
202. முதல் துன்புறுத்தல் – சகோ. ஜான் சுந்தர் -திண்டுக்;கல்
Episode play icon
203. தெய்வீக சரீரம் – சகோ. முத்துக்குமார் – விழுப்புரம்
Episode play icon
204. பேசாத வருடம் – சகோ. ஜான் சுந்தர் -திண்டுக்;கல்
Episode play icon
205. தேவ நீதியை அடிப்படையாகக் கொண்ட விசுவாசம் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
206. புதுசிருஷ்டியின் சோதனை – சகோ. விக்டர் – ஈரோடு
Episode play icon
207. இயேசு நமக்கு என்னவாக இருக்கிறார் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
208. ரோமர் 86,13 – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
209. சீமேயி – சகோ. விக்டர் – ஈரோடு
Episode play icon
210. யார் இந்த குழந்தைகள் – சகோ. செபஸ்தியார் – திண்டு
Episode play icon
211. போக்காடு – சகோ. முத்து – திண்டுக்கல்
Episode play icon
212. புதுசிருஷ்டியின் பத்து விதமான சோதனைகள் – சகோ. ரமேஷ் பாபு – சேலம்
Episode play icon
213. ஆபத்தில் உதவுபவனே நண்பன் – சகோ. சந்திரசேகர் – சேலம்
Episode play icon
214. அடைக்கலப் பட்டணம் – சகோ. ரமேஷ் பாபு – சேலம்
Episode play icon
215. ஐக்கியத்தின் அஸ்திபாரம் – சகோ. சுரேஷ்பாபு – ஈரோடு
Episode play icon
216. பலியைப் பார்க்கிலும் தேவனை அறிகிற அறிவு – சகோ. அருண் – திண்டுக்கல்
Episode play icon
217. நம்முடைய மூத்த சகோதரர் – சகோ. ஜான் சுந்தர் -திண்டுக்;கல்
Episode play icon
218. தீர்க்கதரிசிகள் – சகோ. ஜோஷ்வா – கோவை
Episode play icon
219. அருமையான ஆலோசகர் – சகோ. அன்பழகன் – கோவை
Episode play icon
220. கிறிஸ்துவின் அற்புதம் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
221. தாவீது மற்றும் அப்சலோம் – சகோ. பாஸ்கர் – ஈரோடு
Episode play icon
222. தாவீதின் மூன்று அபிஷேகம் – சகோ. பாஸ்கர் – ஈரோடு
Episode play icon
223. தேவனுடைய மனுஷன் – சகோ. ஜான் சுந்தர் -திண்டுக்;கல்
Episode play icon
224. எலிசாவின் அற்புதங்கள் – சகோ. பாஸ்கர் – ஈரோடு
Episode play icon
225. பயம் – சகோ. சுரேஷ்பாபு – ஈரோடு
Episode play icon
226. புதுசிருஷ்டியின் தற்கால சுதந்திரம் – சகோ. தங்கவேல் – ஈரோடு
Episode play icon
227. கர்த்தருடைய சபை – சகோ. ஜோஷ்வா – கோவை
Episode play icon
228. கிறிஸ்துவின் அச்சடையாளங்கள் – சகோ. சந்திரசேகர் – சேலம்
Episode play icon
229. நெகேமியாவின் விசுவாசம் – சகோ. சந்திரசேகர் – சேலம்
Episode play icon
230. கூட்டிச்சேர்க்கப்படுதல் மற்றும் மீண்டும் கூட்டிச்சேர்த்தல் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
231. சாலொமோனின் தேவாலயம் – சகோ. செல்லையா – கோத்தகிரி
Episode play icon
232. பொன் குத்துவிளக்கு – சகோ. முத்துக்குமார் – விழுப்புரம்
Episode play icon
233. நீண்ட நாள் – சகோ. முத்துக்குமார் – விழுப்புரம்
Episode play icon
234. இடறல்களை மேற்கொள்ளுதல் – சகோ. முத்துக்குமார் – விழுப்புரம்
Episode play icon
235. சுயாதீனப் பிரமாணம் – சகோ. முத்துக்குமார் – விழுப்புரம்
Episode play icon
236. உலகத்திலிருந்தும் உலகத்தானல்ல – சகோ. முத்துக்குமார் – விழுப்புரம்
Episode play icon
237. எரேமியாவின் உவமைகள் – சகோ. முத்துக்குமார் – விழுப்புரம்
Episode play icon
238. கிறிஸ்துவின் பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுதல் – சகோ. முத்துக்குமார் – விழுப்புரம்
Episode play icon
239. எசேக்கியாவின் ஜெபம் – சகோ. முத்துக்குமார் – விழுப்புரம்
Episode play icon
240. பத்து வாதைகள் – சகோ. முத்துக்குமார் – விழுப்புரம்
Episode play icon
241. சபையின் தியாகபலி – சகோ. முத்துக்குமார் – விழுப்புரம்
Episode play icon
242. இரகசிய ஜெபம் – சகோ. முத்துக்குமார் – விழுப்புரம்
Episode play icon
243. கடல் வனாந்தரத்தின் பாரம் – சகோ. தங்கவேல் – ஈரோடு
Episode play icon
244. கர்த்தருடைய பாத்திரங்களை சுமக்கிறவர்களே, உங்களை சுத்திகரியுங்கள் – சகோ. சுரேஷ்பாபு – ஈரோடு
Episode play icon
245. யோனாவின் அடையாளம் – சகோ. குருசினோ – பெங்களூர்
Episode play icon
246. பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், கர்த்தராகிய இயேசுவின் அன்பும், நம்முடைய அன்பும் – சகோ. சந்திரசேகர் – சேலம்
Episode play icon
247. நீதிமொழிகள் 3018-19 – சகோ. விக்டர் – ஈரோடு
Episode play icon
248. சாத்தானின் நான்கு கருவிகள் – சகோ. விக்டர் – ஈரோடு
Episode play icon
249. தேவ நீதியின் மீதான விசுவாசம் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
250. கர்த்தர் சொல்லுகிறார் – சகோ. கண்ணன் -சேலம்
Episode play icon
251. புதுசிருஷ்டியின்; தீர்மானங்கள் – சகோ. அருண் – திண்டுக்கல்
Episode play icon
252. நீதிமான் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
253. குற்ற மனசாட்சி – சகோ. ராஜ்குமார் – திண்டுக்கல்
Episode play icon
254. தேவனுடைய பாதுகாப்பு – சகோ. சுரேஷ்பாபு – ஈரோடு
Episode play icon
255. ஜீவ விருட்சம் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
256. தோல்வியுற்ற ஆசாரியன் – சகோ. ராயப்பர் – கரூர்
Episode play icon
257. அளவுகோல் – சகோ. பிரபு – வெல்லூர்
Episode play icon
258. தேவன் கொடுக்கும் புதிய நாமம் – சகோ. சந்திரசேகர் – சேலம்
Episode play icon
259. ஆவியின்படி நடந்துகொள்ளுங்கள் – சகோ. ராஜ்குமார் – திண்டுக்கல்
Episode play icon
260. உளவாளி – சகோ. சமாதானம் – தஞ்சாவூர்
Episode play icon
261. இயேசுவுக்;கு விசனமான காரியங்கள் – சகோ. பிரபாகரன் -ஈரோடு
Episode play icon
262. தேவனுடைய சித்தமும் அவருடைய பராமரிப்பும் – சகோ. அன்பழகன் – கோவை
Episode play icon
263. சவுலின் நான்கு படிகள் – சகோ. ஆபேல் – பெங்களூர்
Episode play icon
264. பகலிலே நடக்கிறவர்கள் போல சீராய் நடக்கக்கடவோம் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
265. சிங்கமும் பனித்துளியும் – சகோ. ஜான் சுந்தர் -திண்டுக்;கல்
Episode play icon
266. சபையின் முதல் எதிரி – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
267. ஞானமுள்ள ஏழை – சகோ. ஜான் சுந்தர் -திண்டுக்;கல்
Episode play icon
268. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் – சகோ. ஜான் சுந்தர் -திண்டுக்;கல்
Episode play icon
269. தேவனுடைய வீட்டின் ஒழுங்குமுறைகள் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
270. தலையைப் பார்க்கிலும் இருதயம் முக்கியமானது – சகோ. ராஜ்குமார் – திண்டுக்கல்
Episode play icon
271. ஊற்றுத்தண்ணீரின் சங்கீதம் (அ) பாடல் – சகோ. ஜான் சுந்தர் -திண்டுக்;கல்
Episode play icon
272. தண்ணீர்தொட்டி – சகோ. முத்து – திண்டுக்கல்
Episode play icon
273. பெத்லகேமின் நட்சத்திரம் – சகோ. ஜான் சுந்தர் -திண்டுக்;கல்
Episode play icon
274. ஆசீர்வாதங்கள் மற்றும் வாக்குத்தத்தங்கள் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
275. கோபம் – சகோ. டான் பாஸ்கோ-விழுப்புரம்
Episode play icon
276. சங்கீதம் 91 – சகோ. முத்து -திண்டுக்கல்
Episode play icon
277. கீலேயாத்தின் தைலம் – சகோ. முத்துக்குமார் – விழுப்புரம்
Episode play icon
278. குற்ற மனசாட்சி – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
279. கீழ்ப்படிதல் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
280. கிபியோனின் பள்ளத்தாக்கு – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
281. தேவனுடைய வீட்டில் வாசமாயிருப்போம் – சகோ. சுரேஷ்பாபு – ஈரோடு
Episode play icon
282. உடன்படிக்கை பெட்டி – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
283. அநீதி – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
284. பாவம், மனந்திரும்புதல் மற்றும் மன்னிப்பு – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
285. நீதிமொழிகள் – சகோ. ஜெபபிரகாஷ் – ஈரோடு
Episode play icon
286. தாவீது மற்றும் யோனத்தான் – சகோ. சந்திரசேகர் – சேலம்
Episode play icon
287. பரிபூரண அன்பு – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
288. சபை கூடிவருதலின் நோக்கம் – சகோ. விக்டர் – சேலம்
Episode play icon
289. நமக்குள் இருக்கும் பரிசேயன் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
290. ஸ்தேவான் – சகோ. விக்டர் – ஈரோடு
Episode play icon
291. மெத்துசாலாவின் தீர்க்கதரிசனம் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
292. பத்து கட்டளைகளும் பத்து வாதைகளும் – சகோ. சந்திரசேகர் – சேலம்
Episode play icon
293. யோசுவா – சகோ. சந்திரசேகர் – சேலம்
Episode play icon
294. குணலட்சணங்களின் வளர்ச்சி – சகோ. முத்துக்குமார் -விழுப்புரம்
Episode play icon
295. அபிஷேகத்தைலம் – சகோ. முத்து – திண்டுக்கல்
Episode play icon
296. போதக ஊழியம் – சகோ. ஜான் சுந்தர் -திண்டுக்;கல்
Episode play icon
297. கடைசி நாட்களின் காத்துக்கொள்ள வேண்டிய காரியம் – சகோ. ஜான் சுந்தர் -திண்டுக்;கல்
Episode play icon
298. அப்போஸ்தலர்களின் தாழ்மை – சகோ. ஜான் சுந்தர் -திண்டுக்;கல்
Episode play icon
299. கோடைக்காலம், மாரிக்காலம், ஓய்வுநாள் – சகோ. ஜான் சுந்தர் -திண்டுக்;கல்
Episode play icon
300. சாத்தானின் நான்கு கருவிகள் – சகோ. ஜான் சுந்தர் -திண்டுக்;கல்
Episode play icon
301. ஆறுதலின் மகன் – சகோ. ஜான் சுந்தர் -திண்டுக்;கல்
Episode play icon
302. பெற்;றுக்கொண்ட சத்தியத்தை பயன்படுத்தும் முறை – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
303. பரம அழைப்பு – சகோ. அருண் – திண்டுக்கல்
Episode play icon
304. கடைசி நாட்கள் – சகோ. ஜான் சுந்தர் -திண்டுக்;கல்
Episode play icon
305. உபத்திரவங்களில் முன்னேற்றம் – சகோ. ஜான் சுந்தர் -திண்டுக்;கல்
Episode play icon
306. தேவனுடைய அன்பு – சகோ. ரமேஷ்பாபு – சேலம்
Episode play icon
307. திவ்விய சுபாவத்தை அடைய ஐந்து கட்ட பயணம் – சகோ. சுரேஷ்பாபு – ஈரோடு
Episode play icon
308. அறுவடை – சகோ. முத்துக்குமார் – விழுப்புரம்
Episode play icon
309. முதல் இரத்த சாட்சி – சகோ. விக்டர் – ஈரோடு
Episode play icon
310. பரிசுத்தவான்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட முழமையான விடுதலை – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
311. குழந்தையாகிய இயேசு – சகோ. சதீஷ் – கோவை
Episode play icon
312. நாம் இப்போது எங்கே இருக்கிறோம் – சகோ. குருசினோ – பெங்களூர்
Episode play icon
313. உடன்படிக்கையின் பலிகள் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
314. பலியின் ஜீவியத்தை நடைமுறைப்படுத்துதல் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
315. சகோதரரை ஆயத்தப்படுத்துதல் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
316. ஒன்று செய்கிறேன் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
317. சபையின் விடுதலை – சகோ. பாஸ்கர் – ஈரோடு
Episode play icon
318. தாவீதின் பாவம் – சகோ. பால் திலீப் – ஈரோடு
Episode play icon
319. விருத்தசேதன உட்படிக்கை – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
320. பலிபீடத்தின் பிரதிஷ்டை – சகோ. ஜானி – மேட்டுப்பாளையம்
Episode play icon
321. தேவன் அவருடைய ஜனங்களுடன் பேசுவது – சகோ. சுரேஷ்பாபு – ஈரோடு
Episode play icon
322. எபேசு – லவோதிக்கேயா சபையின் இணைகள் – சகோ. பிரபு – வெல்லூர்
Episode play icon
323. அப்போஸ்தலர் 27 ஆம் அதிகாரம் – சகோ. விக்டர் – ஈரோடு
Episode play icon
324. சவுல்,தாவீது,சாலொமோன்-முழுமையான உடன்படிக்கை – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
325. இரத்தம் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
326. இரையாதே, அமைதலாயிரு – சகோ. தங்கவேல் – ஈரோடு
Episode play icon
327. படிக்கட்;டுகளில் ஏறாதிருங்கள் – சகோ. முத்து – திண்டுக்கல்
Episode play icon
328. சுயநல ஆவியை நீக்குதல் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
329. சிங்கங்களின் கெபி – சகோ. விக்டர் – ஈரோடு
Episode play icon
330. விருத்தசேதன உடன்படிக்கை – சகோ. பாஸ்கர் – ஈரோடு
Episode play icon
331. பரீசுத்த ஆவியினால் அபிஷேகம் பெற்றதற்கான சாட்சி – சகோ. பால் திலீப் – ஈரோடு
Episode play icon
332. காயீனின் அடையாளம் – சகோ. ஜெபபிரகாஷ் – ஈரோடு
Episode play icon
333. வானவில் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
334. யோசேப்பின் வெள்ளிப்பாத்திரம் – சகோ. விக்டர் – ஈரோடு
Episode play icon
335. உன் பாதரட்சைகளை கழற்றிப் போடு – சகோ. ராஜ்குமார் – திண்டுக்கல்
Episode play icon
336. விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் மாற்கு 917 – சகோ. தங்கவேல் – ஈரோடு
Episode play icon
337. பாவம், பாவமன்னிப்பு மற்றும் விடுதலை – சகோ. பால் திலீப் – ஈரோடு
Episode play icon
338. லோத் – திரள்கூட்டம், நிழலும் பொருளும் – சகோ. விக்டர் – ஈரோடு
Episode play icon
339. தூக்கு நூல் – சகரியா 410 – சகோ. கண்ணன் – சேலம்
Episode play icon
340. அப்.பவுல் பிலோமோனுக்கு எழுதின கடிதம் – சகோ. விக்டர் – ஈரோடு
Episode play icon
341. இயேசுவின் அற்புதம் – யோவான் 91-9 – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
342. நீ தேவனுடைய மனுஷனா – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
343. தேவ பக்தி – சகோ. முத்து – திண்டுக்கல்
Episode play icon
344. என்னைக் கனம் பண்ணுகிறவர்களை நான் கனம் பண்ணுவேன் – சகோ. பால் திலீப் – ஈரோடு
Episode play icon
345. மாம்சத்திலிருக்கும் பாத அங்கங்களின் சாட்சி – சகோ. பிரபு – வெல்லூர்
Episode play icon
346. ராகாபின் வாழ்க்கை – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
347. ஜெயம்கொள்ள வேண்டிய தடைக்கற்கள் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
348. திராட்சத்தோட்டம் உவமைகள் – சகோ. குருசினோ – பெங்களூர்
Episode play icon
349. சிப்போராளின் பொறுமையான ஜீவியம் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
350. ஜெபத்தின் வல்லமை – சகோ. விக்டர் – ஈரோடு
Episode play icon
351. உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக – சகோ. பாஸ்கர் – ஈரோடு
Episode play icon
352. பரிசுத்தமாகுதல் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
353. ஆமோஸ் – சகோ. ஜானி – மேட்டுப்பாளையம்
Episode play icon
354. கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் இருப்பதே அந்த இரகசியம் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
355. ரகசிய ஜெபம் – சகோ. ரமேஷ் – சேலம்
Episode play icon
356. விக்கிரகாராதனை – சகோ. முத்து – திண்டுக்கல்
Episode play icon
357. ஓய்வு நாள் – சகோ. பாஸ்கர் – ஈரோடு
Episode play icon
358. தண்ணீர் மதவுகள் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
359. வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
360. உடன்படிக்கை பெட்டியும் தெய்வீக திட்டமும் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
361. முதலாம் அர்மகெதோன் யுத்தம் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
362. அப்போஸ்தலர்களின் சாட்சிகள் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
363. பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் – சகோ. பால் திலீப் – ஈரோடு
Episode play icon
364. ஐக்கியம் – சகோ. பாஸ்கர் – ஈரோடு
Episode play icon
365. எண்களின் அர்த்தம் – சகோ. ஜெபபிரகாஷ் – ஈரோடு
Episode play icon
366. தாபூர் மலை – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
367. விசுவாசம் மற்றும் யுகத்தின் முடிவு – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
368. மகா மேன்மையும் அருமையுமான வாக்குத்தத்தம் – சகோ. சந்திரசேகர் – சேலம்
Episode play icon
369. இரத்த உடன்படிக்கை – சகோ. பால் திலீப் – ஈரோடு
Episode play icon
370. எண்களின் அர்த்தம் – சகோ. ஜெபபிரகாஷ் – ஈரோடு
Episode play icon
371. சுயாதீனம் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
372. கர்த்தருக்குக் காத்திருத்தல் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
373. அனுபவங்களின் மதிப்பு – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
374. மாபெரும் வாய்ப்புக்கள் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன – சகோ. தங்கவேல் – ஈரோடு
Episode play icon
375. 2 ராஜாக்கள் 121-16 – சகோ. பாஸ்கர் – ஈரோடு
Episode play icon
376. இயேசுவின் பிரசன்னமாகவே வாழுதல் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
377. யாக்கோபு 112 – சகோ. ஜான்சுந்தர் – திண்டுக்கல்
Episode play icon
378. சங்கீதம் 1107 – சகோ. ஜெபபிரகாஷ் – ஈரோடு
Episode play icon
379. பாவத்தை வெறுத்தல், பாவியை சிநேகித்தல் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
380. பலியைப் பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதல் நல்லது – சகோ. ஆபேல் – பெங்களூர்
Episode play icon
381. மிரியாமிடமிருந்து பாடங்கள் – சகோ. விக்டர் – ஈரோடு
Episode play icon
382. பாத அங்கங்களின் அனுபவங்கள் – சகோ. ராயப்பர் – கரூர்
Episode play icon
383. கர்த்தருடைய பாத்திரங்கள் – சகோ. ராஜ்குமார் – திண்டுக்கல்
Episode play icon
384. கீசின் குமாரனாகிய சவுல் – சகோ. சந்திரன் – கோத்தகிரி
Episode play icon
385. தேவனுடைய ஆலயம் – சகோ. ஜோஷ்வா – கோவை
Episode play icon
386. சாஸ்திரிகளின் வருகை – சகோ. ஜெபபிரகாஷ் – ஈரோடு
Episode play icon
387. தேவனை அறிகிற அறிவு மற்றும் அதனுடைய மதிப்பு – சகோ. பால் திலீப் – ஈரோடு
Episode play icon
388. அன்னாளின் ஜெபம் – சகோ. விக்டர் – ஈரோடு
Episode play icon
389. நினைக்கப்படாத ஒரு ஸ்திரீ – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
390. கடுமையான சோதனைகள் அல்லது பரீட்சைகள் மூலமான விசுவாசத்தின் வளர்ச்சி – சகோ. வேளாங்கன்னி – திண்டு
Episode play icon
391. நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
392. நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகள் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
393. யெப்தா மற்றும் யெப்தாவின் குமாரத்தி – சகோ. முத்து – திண்டுக்கல்
Episode play icon
394. மார்த்தாள் மற்றும் மரியாள் – சகோ. விக்டர் – ஈரோடு
Episode play icon
395. ஒரு மீட்பர், அநேகர் இரட்சகர்கள் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
396. சோதனையில் நிலைநிற்த்தல் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
397. அன்பின் கொள்கையின் முக்கியத்துவம் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
398. நிலை நிற்குதல் 1 பேதுரு 510 – சகோ. அமலநாதன் – சேலம்
Episode play icon
399. மகிமையில் வித்தியாசம் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
400. தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவபலியின் வாழ்க்கை – சகோ. பிரபு – வெல்லூர்
Episode play icon
401. ஆதாமின் உடன்படிக்கை – சகோ. முத்து – திண்டுக்கல்
Episode play icon
402. 1 கொரிந்தியர் 22 – சகோ. பால் திலீப் – ஈரோடு
Episode play icon
403. மக்கெதோனியா சபை – சகோ. சமாதானம் – தஞ்சாவூர்
Episode play icon
404. கடைசி நாளுக்கு ஆயத்தமாகுதல் – சகோ. ராஜ்குமார் – திண்டுக்கல்
Episode play icon
405. படித்தலும் பயிற்றுவித்தலும் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
406. உண்மையான கிறிஸ்தவன் யார் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
407. மத்தேயு 1820 – சகோ. சதீஷ் – கோவை
Episode play icon
408. அன்பில் பூரணமாக கட்டப்படுதல் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
409. தேர்தல் சம்பந்தமான பாடம் – சகோ. விக்டர் – சேலம்
Episode play icon
410. காலேப் வேறே ஆவியை உடையவன் – சகோ. விக்டர் – ஈரோடு
Episode play icon
411. கண்ணுக்குத் தெரியாத விரோதிகளை ஜெயங்கொள்வது – சகோ. பிரபு – வெல்லூர்
Episode play icon
412. சகோதரரே, நீங்கள் நன்மை செய்வதில் சோர்ந்து போகாதிருங்கள் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
413. அப்.பேதுருவின் அறிவுரை – சகோ. முத்து – திண்டுக்கல்
Episode play icon
414. கல்யாண விருந்து – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
415. மூன்றரை வருடம் – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
416. உண்மையான குணலட்சணத்தின் அஸ்திபாரம் – நீதி – சகோ. அருள் – ஆற்காடு
Episode play icon
417. பழைய மனுஷன் – சகோ. பால் ராஜ் – சேலம்
Episode play icon
418. தாவீது மற்றும் கோலியாத் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
419. சுயாதீனப் பிரமாணம் – சகோ. ஜெபபிரகாஷ் – ஈரோடு
Episode play icon
420. ஆபரணங்கள் – சகோ. ஜோஷ்வா – கோவை
Episode play icon
421. தேவன், நம்முடைய பிதா – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
422. யெகூ – சகோ. கோபிநாத் – ஈரோடு
Episode play icon
423. அழியாமை – சகோ. ரமேஷ் – சேலம்
Episode play icon
424. நாகமான் மற்றும் கேயாசி – சகோ. ஷாம் ஸ்ரீநாத் – கோவை
Episode play icon
425. ஜெயங்கொள்ளுதல் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
426. பார்வை குறைபாடு – சகோ. பாஸ்கர் – ஈரோடு
Episode play icon
427. இரத்தம் – சகோ. ஜெபபிரகாஷ் – ஈரோடு
Episode play icon
428. சேலா – சகோ. ஜெபபிரகாஷ் – ஈரோடு
Episode play icon
429. அறுவடையின் சேர்த்தலும், தரம் பிரித்தலும் – சகோ. பால் திலீப் – ஈரோடு
Episode play icon
430. நன்றி ஏறெடுத்தல் – சகோ. ஜெபசீலன் – ஈரோடு
Episode play icon
431. லேவியரின் தேர்ந்தெடுத்தல் – சகோ. ஜோஷ்வா – கோவை
Episode play icon
432. பரிசுத்த வஸ்திரம் – சகோ. பிரபாகரன் – ஈரோடு
Episode play icon
433. ஏதேனின் உடன்படிக்கை – சகோ. ஜெபபிரகாஷ் – ஈரோடு